Male fanden på veggen

Et hellig tegn? En løsgjengertavle? En fantemåling? Hva er fleip og hva er fakta?

a) egentlig er dette det motsatte av å male et hellig tegn, kors eller liknende for å beskytte huset. Peder Syv skriver i ”Almindelige danske Ordsproge” (1682): «Kald ikke paa Fanden, han kommer ubuden. Man har ej behov at male ham paa væggen, han kommer vel selv i huset.»

b) uttrykk fra Holbergs komedie Jeppe på Bjerget (1722) som beskriver forbrytere, løsgjengere og fanter, navngitt på en tavle på torget, slik at innbyggerne visste hvem de skulle unngå å ha kontakt med.

c) egentlig «måle fanten på veggen». Man stilte fanten inntil en vegg og laget en strek for å måle hvor høy han var. Dette var et ledd i forsøket på å kartlegge alle fanter i Norge på 1800 tallet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *