Om boka

Boken ble opprinnelig utgitt under navnet «Rosinen i pølsa», Kagge Forlag, 2005, og inneholdt 333 ord og uttrykk. Den ble re-utgitt som pocketutgave med navnet ”Språkquiz”. Nå gjør boken comeback med sitt opprinnelige navn og innhold etter et visst påtrykk fra markedet. Noen hevder det er en god gavebok, andre påstår det er en typisk do-bok. Dette er vel også kombinerbart! At den kan passe inn i norske hytter er vel heller ingen umulig tanke.

Boken er utformet som en quiz (spørrekonkurranse), der den gir tre alternative forklaringer på hvert uttrykk. Faktaopplysningene om det språklige opphavet (etymologien) er samlet bakerst i boken. Vårt utvalg er ikke uttømmende, men basert på uttrykk vi mener er spesielt underfundige, men samtidig alminnelige. Både forfattere og forlag hevder at boken vil kunne egne seg spesielt godt til venne- eller familiesammenkomster.

Uttrykk som for eksempel uglesett, djevelens advokat eller Saken er biff! er det naturlig å se nærmere på. Hva betyr de egentlig? Hvor kommer de fra? Mellom barken og veden, stikke kjepper i hjulene eller som julekvelden på kjerringa synes vi derimot er for selvforklarende til at vi ønsker å vie dem plass. Ordtak, dialekt og slang faller utenfor bokas ramme. I noen tilfeller fant vi at et uttrykk hadde en uklar bakgrunn, slik at selv de språklærde var uenige om det språklige opphavet.  Her har vi valgt å ta med de forklaringene vi opplever som mest sannsynlige. Opphavet er i enkelte tilfelle noe mer detaljert beskrevet i bakerste del, altså i etymologien bakerst, og noe redusert i quiz-delen, for at quizen skal bli noe vanskeligere.

Boken er altså en spørrekonkurranse, der du alene eller sammen med familie og venner kan gjette på hva som er fleip og fakta. Hvert uttrykk er gitt tre alternative forklaringer, men bare én av dem holder stikk. De andre to er pølsevev. Klarer du å skille klinten fra hveten? Eller går du på limpinnen? Faktadelen, samt fasiten bakerst i boka, hjelper deg til å øke din kunnskap om ordenes opprinnelse!