Alle monner drar

Hvor kommer uttrykket «alle monner drar» fra – a), b) eller c)?

a) en monn betyr noe som nytter eller gagner noe. Ordet kommer opprinnelig fra det norrøne munr, som betyr glede.

b) en monn er en trekkfugl i slekt med den noe større munken. Tidligere dro monnen fra det kalde nord hver høst, og det var da uttrykket oppsto. Men i dag er det mange monner som overvintrer. Økningen i bestanden settes i sammenheng med endrede forhold i hekkeområdene og gunstig utvikling i klimaet.

c) egentlig «alle nonner drar», som var et uttrykk for at alle nonner i et kloster drar i samme retning for å få tingene til å gå.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *