Fasit

Her er fasiten på quizene. Ikke se før du har prøvd deg!

Alle monner drar – riktig svar er a)

Snu på flisa – riktig svar er b)